23. 09. 2020 11:38

Во 169 основни и 4 средни училишта ќе се одвива настава со физичко присуство

Во 169 основни и 4 средни училишта ќе се одвива настава со физичко присуство

 Настава со физичко присуство да се организира во 169 училишта од кои: 6 државни училишта за деца со посебни образовни потреби, 1 приватно средно училиште со одобрение за експериментална настава во основно образование, 15 централни општински основни училишта, 147 подрачни основни училишта.

 Условите не ги исполнуваат 32 централни општински основни училишта, 11 подрачни основни училишта и 2 приватни училишта. 

Според извештајот на Комисијата за разгледување на поднесени барања од страна на основачот на училиштето за организирање на настава со физичко присуство , за организирање настава со физичко присуство во средните училишта биле доставени вкупно 66 барања, од кои Комисијата предлага согласност да добијат 4 училишта од кои: 2 државни училишта за деца со посебни образовни потреби, 1 приватно средно училиште, 1 општинско средно училиште. Делумна согласност за реализација само на стручните предмети и практичната настава да добијат 10 училишта (5 уметнички, 4 општински училишта и 1 државно училиште – Спортска академија).


2008 - 2019 Kumanovonews.mk • Сите права се задржани. Текстовите не смеат да се печатат или емитуваат, во целина или во делови, без договор со Kumanovonews.mk