30. 06. 2020 09:33

Советот ќе расправа за ослободување на угостителите од комунална такса за терасите додека трае коронакризата

Советот ќе расправа за ослободување на угостителите од комунална такса за терасите додека трае коронакризата

Советот на Општина Куманово утре ќе одржи редовна седница. На дневен ред се 9 точки, меѓу кои финансиското работење на јавните претпријатија „Куманово-план“ и „Пазариште“.

Советниците ќе расправаат и за предлогот за ослободување на угостителите и другите правни субјекти од плаќање на комунална такса за летни бавчи и просторот пред објектите додека трае коронакризата, како и предлогот за издавања под концесија на објектот на поранешната караула во селото Длабочица.

           Дневен ред

1.   Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – план‘‘ – Куманово за период од 01.01.2020 – 31.03.2020 година;

 2.   Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јануари – Март 2020 година;

 3.   Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп;

 4.   Извештај за реализација на Програма на културни манифестации во Општина Куманово за 2019 година;

  5.  Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на висина на комуналните такси;

   6.  Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за комунален ред во Општина Куманово;

   7.  Предлог – Одлука за давање согласност за аплицирање на Јавен повик за изработка на техничка документација од страна на Фондот за техничка документација при УНДП, објавен и финансиран од страна на УНДП и Кралството Шведска;

   8. Предлог – Одлука за давање на согласност недвижни ствари на Општина Куманово да се дадат под закуп по пат на електронско јавно наддавање;

  9.  Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари, сопственост на Општина Куманово, на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово.

2008 - 2019 Kumanovonews.mk • Сите права се задржани. Текстовите не смеат да се печатат или емитуваат, во целина или во делови, без договор со Kumanovonews.mk